Milli Eğitim Bakanlığı prestij okulları nasıl olacak?

 

 

Bakanlıkta, Maarif Vakfı kapsamında kurulacak okulların, yurtdışında Türkiye`nin adından söz ettiren prestij okullarıolarak açılmasını sağlamak üzere çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluşu resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemlerin Milli eğitim Bakanlığı`nca sonuçlandırılması gerekiyor. 

Çalışmalar, bir yandan okulların fiziksel imkânları, teknolojik donanımlarının çağın gereklerine uygun şekilde planlanması, bir yandan da mevcut yurtdışı okullarda sadece Türk öğretmen bulundurulması zorunluluğunun aşılması üzerine odaklanıyor. 

‘ESNEK’ BİR SİSTEMLE ÇALIŞMASI HEDEFLENİYOR   

Bakanlık bu kapsamda, Maarif Vakfı’nın başka ülkelerde açacağı Türk okullarının uluslararası alanda prestijli yabancı okullarla rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla sadece Türk öğretmenlerin değil, o ülkenin öğretmenlerinin de  görev yapmasını hedefliyor. Mevcut mevzuatta ise yurtdışında açılacak bir okulda, Türk öğretmen çalıştırılması zorunluluğu var.     

Rekabetin sağlanabilmesi için Türk okullarında, okulun açıldığı ülke öğretmenlerinin de istihdam edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Türk okullarının uluslararası rekabette mülkiyet ve istihdam gibi sorunlarının aşılması için de vakfın ‘esnek’ bir sistemle çalışması amaçlanıyor. Okullarda görev yapacak öğretmenlerin ne kadarının Türk, ne kadarının okulun açıldığı ülke öğretmenlerince karşılanacağı ülkelere göre belirlenecek.     

ÖĞRETMENLERE YAZILI, SÖZLÜ SINAV

Milli eğitim Bakanlığı, Türk okullarının insan gücü ihtiyacının karşılanması için daha önce Türkiye’de burslu okumuş yabancı uyruklu öğrencilerin tecrübesinden de yararlanmayı hedefliyor. Yurtdışı Türk okullarında görev yapacak öğretmenlerin, yazılı ve sözlü sınavla seçilmesi planlanıyor. Bakanlık, Maarif Vakfı Kanunu kapsamında, satın alınacak ya da kiralanacak okullar ile ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Maarif Vakfı’nın Türk okullarını, Türklerin yoğunluklu olarak yaşadığı ve Türkiye’nin dış politikada stratejik olarak birlikte hareket ettiği ülkelerde öncelikli olarak açması hedefleniyor. Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı ’nca uygun görülen taşınmaz ise bedelsiz verilecek.     

Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü, yurtdışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla bedelsiz olarak vakfa devredilecek.     

Vakıf, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar süreçte burs verecek; okul ve yurt gibi tesisler açacak. Vakıf tarafından yurtdışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak.    

 

(Hürriyet) 


 

Eklenme Tarihi: 09:43 08-07-2016
Okul Eğitim MEB