Ortaokullara "Düşünme Eğitimi" Dersi geliyor

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı`nın kararı gereğince Soran ve Sorgulayan Gençlik için 2017-2018 de  Ortaöğretime Düşünme eğitimi dersi getiriliyor. Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi 7.  Sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak okutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı sitesi Eba`da Düşünme eğitimi Öğretmen kılavuzu yayımlandı.

 

İşte Nisan ayı Ek sayısı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı`nın kararı:

Karar Sayısı : 18
Karar Tarihi : 15/04/2016
Konu: Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi

(7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-nin 28. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulu-muzda görüşülen Ortaokul Düşünme Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

Söz konusu öğretim programına göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,

Kurulumuzun 22/08/2007 tarihli ve 146 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Seçmeli Düşünme Eğitimi Dersi (6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 6 ve 7. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Düşünme eğitimi öğretmen kılavuzu: http://www.eba.gov.tr/ekitapdetay/2144

Kaynak :http://www.memurlar.net

 


 

Eklenme Tarihi: 00:06 26-04-2016
okulkitapdüşünme eğitimieba