MEB müfettiş sayısını 100'den 300'e çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki resmi ve özel okullar ile kurumların denetiminin daha etkin yapılması ve ihtiyacın giderilmesi amacıyla müfettiş sayısını 100`den 300`e çıkardı.

Merkez teşkilatında görevlendirme yoluyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarla ile kurumların denetiminin daha etkin yapılması ve buralardaki ihtiyacın karşılanması için daha önceki mevzuatta 100 olan müfettiş sayısı 300`e çıkarıldı. Müfettişler, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görev alacak.

Özel yarışma sınavıyla müfettiş yardımcısı, denetçi yardımcısı, denetmen yardımcısı olarak atanan ve müfettişyardımcılığı, denetçi yardımcılığı, denetmen yardımcılığı süresi sonunda müfettiş, denetçi ve denetmen sıfatını almış olanlar arasından başkan ve daire başkanı olarak atananlar da müfettiş yetkilerine sahip olacak. Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak.

Ayrıca, müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilecekler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, Bakanlıkça yeniden yapılabilecek.

 Görev yerleri değiştirilen müfettişler

Görev yerleri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren 8 yıllık süre geçmeden, sağlık, aile birliği, can güvenliği, engellilik ve terör mazeretine bağlı yer değişikliği hariç, yönetmelikle belirlenen iller arası yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları ile tekrar atanamayacak.

Müfettişlerin, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekecek. Sağlık mazeretine dayalı yapılacak yer değişikliğinde müfettiş aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilecek.

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan müfettişlerin, hizmet bölgelerindeki veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilecek.

Hizmet gereği yer değişikliği yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılacak. Müfettişin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilecek. Bu şekilde ataması yapılan müfettişin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılacak.

(kamuhaber7.com)

 

 


 

Eklenme Tarihi: 23:45 16-03-2016