Kodlama Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Müfredatına Ekleniyor.

 

“Kodlama Eğitiminin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin Programına Eklenmesi” konulu ilk toplantı, 8 Mart 2016 Salı günü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Fatih Projesi toplantı salonunda yapıldı.

Kodlama Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Müfredatına Ekleniyor

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ortak bir çalışma başladı. Çalışma; 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan “bilişim teknolojileri ve yazılım dersi”nin içeriğinin güncellenmesini kapsıyor. 

Toplantıya, YEĞİTEK tarafından oluşturulan çalışma gurubundan Sistem Yönetimi Daire Başkanı Dr. Yakup YÜKSEL, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR ve Yrd. Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erdat ÇATALOĞLU ve Dr. Armağan ATEŞ KAN, Bahçeşehir Üniversitesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şirin KARADENİZ, BT Öğretmenleri Zehra SAYIN,  A. Şamil DEMİRCAN, Türkay DALAN, Birtan YILDIZ, Cahide ÜNAL, Ertan KOCABAŞ, Proje Destek Personeli Mehmet SÜRAV ve MEB Uzman Yardımcısı Gizem TOPAÇ katıldı. Toplantıda; mevcut müfredat programı, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital vatandaşlık ve bilgisayar bilimi konularına ilişkin mevcut öğretim programının güncellenmesi, bu konuların ulusal öğretim programında öğretilmesi konuları konuşuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının ortak kararı üzerine, kodlama eğitiminin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programında daha fazla yer almasına karar verildi. Bu kapsamda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz ortak bir çalışma başlattı.  Çalışmanın amacı; 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan “bilişim teknolojileri ve yazılım dersi”nin içeriğinin güncellenmesini kapsıyor.

Kodlama eğitiminin tüm öğrencilere bilgisayar ve İnternet okuryazarlığı yanında algoritmik düşünme becerisini kazandırabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin oynadığı bilgisayar oyunlarının çok küçük de olsa bir parçasını kod aracılığıyla oluşturarak programlama mantığını anlamalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.  

Kodlama eğitimi ile öğrenciler; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesil olma yolunda ilk adımlarını atmış olacak.

Kaynak: http://yegitek.meb.gov.tr

 

 


 

Eklenme Tarihi: 01:28 11-03-2016