Eğitimcilere rehber olacak 'Rehber Benim' yayında

Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk’un Dr. Enver Demirel Yılmaz’la Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni (DTMM) temel alarak hazırladıkları “Rehber Benim  (Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş)” adlı kitap yayımlandı.

Rehber Benim (Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni (DTMM) Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş) Pagem Akademi Yayınları’ndan çıktı.

İnsanın en temel psikolojik yapı taşı olan mizaç kavramından yola çıkılarak hazırlanan Rehber Benim kitabı, insanı hem özne hem de nesneliğiyle tanıyıp anlayarak başlamak gerektiğini savunan bütüncül bir model olma iddiasındaki Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) üzerinden PDR uygulamaları ve sınıf içi süreçlere, yeni kavramsal bir çerçeve ve uygulama sunmayı amaçlıyor.

Son yıllarda okullarda giderek artan davranış bozukluğu ve problemler öğrenme süreçlerinden çok davranış yönetimi ve disiplin konularının öne çıkmasına neden oluyor. Rehber öğretmenler ve öğretmenler, eğitim sistemindeki ve toplumdaki değişimlere bağlı olarak yeni çözümlere gün geçtikçe daha çok gereksinim duyuyor. Psikolojik Danışman Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın birlikte hazırladığı “Rehber Benim” adlı kitap PDR uzmanı ve öğretmenlerin bu noktada yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Ziya Selçuk kimdir? 

1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Ziya Selçuk, 1985 yılında Ankara Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikolojisi) alanında Yüksek Lisans derecesi almış, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda Doktorasını tamamlamıştır. TED MEM Düşünce Kuruluşu’nun koordinatörlüğü ve Maya Koleji Kurucusu da olan Prof. Dr. Ziya Selçuk halen G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği Bölümü öğretim Üyesidir.


 

Eklenme Tarihi: 13:08 07-11-2015